Proteinsyntese: Hvordan dannes proteiner i cellen

Denne artikel udforsker processen bag proteinbiosyntese og beskriver, hvordan proteiner dannes i cellen gennem en kompleks biologisk syntese. Vi vil undersøge trinene i proteinsyntesen, herunder translasjon, rollen af ribosomer og RNA-molekyler som mRNA og tRNA, samt den genetiske kode og dannelsen af polypeptidkæder.

Nøglepunkter:

 • Proteinsyntese er en vigtig proces for dannelse af proteiner i celler.
 • Translasjon, ribosomer, mRNA, tRNA, den genetiske kode og polypeptidkæder er alle involveret i proteinsyntesen.
 • Proteinsyntese er strengt reguleret i cellen for at sikre korrekt produktion af proteiner.
 • Fejl eller mangler i proteinsynteseprocessen kan have alvorlige konsekvenser for organismen.
 • Proteinsyntese er afgørende for cellens overlevelse og funktion.

Hvad er proteinsyntese?

Proteinsyntese er en essentiel proces, hvor cellen danner proteiner gennem en kompleks biologisk syntese. Denne proces er afgørende for cellens overlevelse og funktion, da proteiner spiller en vital rolle i opbygningen af væv, reparation af skader og regulering af biokemiske processer.

Ved proteinsyntese omdannes genetisk information, der er gemt i DNA’et, til proteiner. Denne oversættelse sker via en række trin, der involverer forskellige molekyler og processer. Proteinsyntesen finder sted i cellens ribosomer og er en nøje regulering af biologiske funktioner.

Niveauer af biologisk syntese

Proteinsyntesen består af flere niveauer af biologisk syntese, der arbejder sammen for at danne proteiner i cellen:

 1. Transkription: Processen, hvor genetisk information i DNA’et kopieres til mRNA (messenger RNA).
 2. Translasjon: Oversættelsen af mRNA til en sekvens af aminosyrer, der dannes en polypeptidkæde. Dette trin finder sted i ribosomerne og involverer tRNA (transfer RNA) til at medbringe specifikke aminosyrer til ribosomerne.
 3. Foldning og modificering: Efter translasjon gennemgår polypeptidkæden en proces kaldet foldning, hvor den får sin specifikke tredimensionelle struktur. Der kan også forekomme yderligere kemiske ændringer, såsom fosforylering eller glykosylering.

Samarbejde mellem cellekomponenter

Proteinsyntesen indebærer et samarbejde mellem flere vigtige cellekomponenter:

 • DNA: Den genetiske kode, der indeholder informationen til opbygningen af proteiner.
 • RNA: mRNA bringer den genetiske information fra DNA’et til ribosomerne, mens tRNA hjælper med at overføre specifikke aminosyrer til ribosomerne i overensstemmelse med den genetiske kode.
 • Ribosomer: Strukturer i cellen, hvor translasjonen finder sted. Ribosomer består af to underenheder og fungerer som “fabrikker” til at samle aminosyrer i den rigtige rækkefølge for at danne proteiner.
Rolle Cellekomponent
Kopiering af DNA-sekvensen til mRNA Transkription
Oversættelse af mRNA til en polypeptidkæde af aminosyrer Translasjon
Samling af aminosyrer i den rigtige rækkefølge Ribosomer og tRNA

Proteinsyntese er afgørende for cellens overlevelse og normale funktion. Gennem denne fantastiske proces kan celler producere et bredt spektrum af proteiner, hver med sin unikke funktion og betydning.

Trin i proteinsyntesen.

Proteinsyntesen er en kompleks proces, der foregår i cellen og resulterer i dannelse af proteiner. Denne sektion vil gennemgå de forskellige trin i proteinsyntesen, fra start til afslutning. Vi vil undersøge, hvordan mRNA kopieres fra DNA-molekylet og transporteres til ribosomerne, hvor translasjonen finder sted. Desuden vil vi se nærmere på, hvordan tRNA-molekylerne fungerer som “bærere” af de korrekte aminosyrer til translationsprocessen, og hvordan den genetiske kode og dannelsen af polypeptidkæder er afgørende for dannelse af proteiner.

Kopiering af mRNA fra DNA

Den første fase i proteinsyntesen er kopiering af mRNA fra DNA-molekylet. Dette sker ved hjælp af enzymet RNA-polymerase, der bevæger sig langs DNA-strengen og syntetiserer en komplementær RNA-streng. Denne proces kaldes transkription og forekommer i cellekernen.

Transport af mRNA til ribosomer

Efter transkriptionen transporteres mRNA-molekylet fra cellekernen til cytoplasmaet, hvor ribosomerne er placeret. Dette sker via nukleære porer, der tillader passage af RNA-molekyler.

Translasjon: Aminosyrers samling

Når mRNA-molekylet er nået frem til ribosomerne, finder translasjonsprocessen sted. Under translasjon læser ribosomerne den genetiske kode på mRNA og koordinerer aminosyrernes korrekte samling. Dette sker ved hjælp af et sæt af tRNA-molekyler, som binder sig til mRNA og bringer de passende aminosyrer til ribosomerne.

Dannelsen af polypeptidkæder

Som translasjonen skrider frem, kobler ribosomerne aminosyrerne sammen i den rigtige rækkefølge, hvilket resulterer i dannelse af en polypeptidkæde. Denne kæde vil senere foldes og modificeres for at danne det endelige protein.

Processen med proteinsyntese er kompleks og kræver en præcis koordinering af forskellige molekyler og strukturer i cellen. Næste sektion vil udforske translasjonen og den afgørende rolle, som ribosomerne spiller i proteinsyntesen.

Translasjon: Udførelsen af proteinsyntese.

Translasjon er et vigtigt trin i proteinsyntesen, hvor ribosomerne sammen med mRNA og tRNA-molekyler arbejder tæt sammen. Dette trin er afgørende for at danne proteiner i cellen og fuldføre den biologiske syntese.

Under translasjonen oversættes den genetiske kode i mRNA til aminosyrer, der samler sig for at danne proteinkæder. Processen foregår i ribosomerne, som fungerer som “fabrikker” til proteinsyntese.

Translasjon kan opdeles i tre hovedtrin: initiering, elongation og terminering. I initieringsfasen bindes ribosomerne til mRNA, og tRNA-molekyler med specifikke aminosyrer matchet til koden i mRNA bindes til ribosomerne.

I elongationsfasen fortsætter ribosomerne med at bevæge sig langs mRNA’et, mens tRNA-molekyler bringer nye aminosyrer til ribosomerne, der bindes til de voksende polypeptidkæder. Dette gentages, indtil hele mRNA’et er oversat.

I termineringsfasen stopper translasjonen, når et stopsignal på mRNA’et nås. Den nydannede polypeptidkæde frigøres fra ribosomerne og sendes gennem cellen for at udføre sin specifikke funktion.

Her er en tabel, der viser de tre trin i translasjonen:

Trin Beskrivelse
Initiering Bindning af ribosomer til mRNA, binding af tRNA med aminosyrer
Elongation Bevægelse af ribosomer langs mRNA, tilføjelse af nye aminosyrer til polypeptidkæden
Terminering Afslutning af translasjonen ved stopsignalet, frigivelse af den færdige polypeptidkæde

Translasjon er en kompleks proces, der kræver nøjagtighed og samarbejde mellem forskellige molekyler i cellen. Det er essentielt for dannelse af proteiner, der er afgørende for cellens struktur og funktion.

Rolle af ribosomer i proteinsyntesen.

Ribosomer spiller en essentiel rolle i proteinsyntesen. Disse komplekse strukturer fungerer som “fabrikker” i cellen, hvor de bygger proteiner ved hjælp af mRNA og tRNA-molekyler. Ribosomer består af to underenheder – en stor og en lille – som arbejder sammen for at facilitere translasjonen af den genetiske information til proteiner.

Den store underenhed har bindingssites til både mRNA og tRNA-molekyler, hvilket tillader dem at binde sammen og danne den nødvendige forbindelse mellem aminosyrerne. Den lille underenhed indeholder enzymatiske aktiviteter, der katalyserer reaktionerne i proteinsyntesen.

For at give en bedre forståelse af ribosomernes struktur og funktion, kan vi se på følgende tabel:

Ribosomstruktur Funktion
Stor underenhed Bindesite til mRNA og tRNA-molekyler
Lille underenhed Enzymatiske aktiviteter, der katalyserer reaktionerne i proteinsyntesen

Ribosomstruktur

Ribosomerne er nøglen til at binde mRNA og tRNA-molekyler sammen, og de sikrer, at aminosyrerne bliver placeret korrekt i den voksende polypeptidkæde under translasjonen. Uden ribosomer ville proteinsyntesen ikke finde sted, og cellen ville ikke være i stand til at danne de nødvendige proteiner til sin overlevelse og funktion.

“Ribosomer spiller en afgørende rolle i proteinsyntesen ved at binde sammen mRNA og tRNA-molekyler og muliggøre korrekt dannelse af proteiner i cellen.”

RNA-molekyler og deres rolle i proteinsyntesen.

mRNA og tRNA-molekyler spiller afgørende roller i proteinsyntesen. mRNA (messenger RNA) er ansvarlig for kopiering af genetisk information fra DNA og transport af denne information til ribosomerne. Det fungerer som en skabelon eller en form for “transskription” af genetiske instruktioner.

tRNA (transfer RNA) er ansvarlig for at bringe aminosyrerne til ribosomerne under translasjonen. Den interagerer med mRNA og ribosomer for at bringe de korrekte aminosyrer til translationsprocessen. Der er forskellige typer tRNA-molekyler, og hver type har en specifik aminosyre tilknyttet sig.

Sammen gør mRNA og tRNA det muligt for den genetiske information, der er gemt i DNA’et, at blive oversat til en specifik aminosyresekvens. mRNA fungerer som en form for “budbringer” af genetisk information, mens tRNA fungerer som en “bærer” af aminosyrer til ribosomerne. Disse molekyler er nøglekomponenter i proteinsyntesen og er afgørende for dannelse af proteiner i cellen.

“mRNA og tRNA-molekyler spiller afgørende roller i proteinsyntesen, da de er ansvarlige for transport af genetisk information og aminosyrer til translasjonen.”

Importance of mRNA and tRNA

mRNA’s rolle som budbringer af genetisk information er afgørende for at starte translationsprocessen. Det gør det muligt for ribosomerne at læse kodet information og samle aminosyrerne i den rigtige rækkefølge, hvilket resulterer i dannelse af polypeptidkæder og endelig proteiner.

tRNA sikrer præcisionen og korrektheden af translationsprocessen ved at bringe de rigtige aminosyrer til ribosomerne baseret på mRNA’ets information. Denne præcise levering af aminosyrer er afgørende for at opretholde den genetiske kode og sikrer dannelse af funktionelle proteiner.

Samlet set spiller mRNA og tRNA-molekyler en central rolle i translationsprocessen og bidrager til den biologiske syntese af proteiner i cellen.

Den genetiske kode i proteinsyntesen.

Den genetiske kode spiller en afgørende rolle i processen med proteinsyntese. Den definerer den nøjagtige sekvens af aminosyrer, der skal være til stede i polypeptidkæderne, hvilket er afgørende for at danne de korrekte proteiner i cellen.

Under translationsprocessen læser ribosomerne mRNA-molekylet og bruger den genetiske kode til at guide dannelsen af polypeptidkæder. Den genetiske kode består af kombinationer af tre nukleotider, også kendt som kodoner, og hver kodon repræsenterer en specifik aminosyre.

Der er 64 forskellige kodoner i den genetiske kode, og de repræsenterer de 20 forskellige aminosyrer, der bruges til at danne proteiner. Nogle kodoner fungerer som “start” eller “stop” signaler for translationsprocessen.

Hvordan den genetiske kode fungerer

 1. Kodoner består af tre nukleotider, som kan være adenin (A), cytosin (C), guanin (G) eller uracil (U) ved mRNA.
 2. Hver kodon i mRNA-molekylet søger sin matchende antikodon på tRNA-molekylet. TRNA-molekylet bærer en specifik aminosyre, der passer til kodonet.
 3. Når ribosomerne bevæger sig langs mRNA-molekylet, binder de sammen det passende tRNA-molekyle og danner polypeptidkæden.
 4. Kombinationen af kodonet og det matchende tRNA-molekyle bestemmer, hvilken aminosyre der tilføjes til polypeptidkæden.

Den genetiske kode er universel, hvilket betyder, at den samme kodonsekvens resulterer i dannelsen af den samme aminosyre i alle organismer, fra bakterier til mennesker.

“Den genetiske kode er nøglen til at afgøre den nøjagtige rækkefølge af aminosyrer, der danner et protein. Denne præcise sekvens er afgørende for proteinets struktur og funktion.”

For at illustrere den genetiske kode vises nedenstående tabel:


Kodon Aminosyre
AUG Methionin
GCU, GCC, GCA, GCG Alanin
UUA, UUG, CUU, CUC, CUA, CUG Leucin

Dannelsen af polypeptidkæder.

Polypeptidkæder dannes under translasjonen og er byggeblokkene for proteiner. De består af en kæde af aminosyrer, der er bundet sammen af peptidbindinger. Dannelsen af polypeptidkæder er en afgørende del af proteinsyntesen, da den korrekte sekvens af aminosyrer i kæden er afgørende for proteinets funktion og struktur.

Aminosyrer er organisk forbindelser, der har forskellige kemiske egenskaber. Der er 20 forskellige aminosyrer, som kan kombineres i forskellige rækkefølger for at danne unikke polypeptidkæder. Hver aminosyre er repræsenteret af et specifikt tRNA-molekyle, der sikrer, at den rette aminosyre indsættes på det rette tidspunkt og sted i polypeptidkæden.

Processen med dannelse af polypeptidkæder sker i ribosomerne under translasjonen. mRNA-molekylet fungerer som en skabelon for den genetiske kode, der bestemmer rækkefølgen af aminosyrer. Ribosomerne og tRNA-molekylerne arbejder sammen for at bringe de korrekte aminosyrer til ribosomet og binde dem sammen til en voksende polypeptidkæde.

Den korrekte sekvens af aminosyrer i polypeptidkæden har betydning for proteinets struktur og funktion. Selv små ændringer i sekvensen kan have stor indvirkning på proteinets egenskaber og evne til at udføre sin biologiske funktion. Derfor er dannelsen af polypeptidkæder en nøjagtig og præcis proces, der sikrer, at proteinerne er korrekt dannet og fungerer optimalt.

polypeptidkæde

Samlet set spiller dannelsen af polypeptidkæder en afgørende rolle i proteinsyntesen og cellens evne til at producere funktionelle proteiner. Ved at forstå denne proces kan vi få en dybere indsigt i, hvordan celler fungerer og hvordan proteiners struktur og funktion er tæt samkoblet.

Regulering af proteinsyntesen.

Proteinsyntesen er afgørende for cellers funktion og overlevelse. For at sikre, at proteiner produceres i de rigtige mængder og på det rigtige tidspunkt, er denne proces strengt reguleret i cellen. Gennem forskellige mekanismer kan cellen kontrollere produktionen af specifikke proteiner og justere syntesehastigheden. Reguleringen af proteinsyntesen er afgørende for at opretholde homeostase og sikre, at cellen fungerer optimalt under skiftende betingelser og stimuli.

Mekanismerne bag regulering af proteinsyntesen er komplekse og involverer forskellige niveauer af kontrollen. Disse omfatter både transkriptionel og translational regulering. Den transkriptionelle regulering involverer regulering af mRNA-produktionen, mens den translationale regulering involverer kontrol af translasjonen af mRNA til proteiner. Begge niveauer af regulering spiller en vigtig rolle i at styre proteinsyntesen og opretholde den nødvendige proteinbalance i cellen.

Regulering af proteinsyntesen er afgørende for at tilpasse cellens respons på forskellige stimuli og betingelser. Ved at ændre mængden af mRNA, der dannes, eller ved at påvirke translasjonen af mRNA, kan cellen hurtigt tilpasse sig ændringer i miljøet og producere de nødvendige proteiner til at opretholde homeostase.

Den transkriptionelle regulering involverer en række transskriptionsfaktorer og regulatoriske proteiner, der interagerer med DNA-sekvenser og påvirker RNA-polymerasens aktivitet. Disse faktorer kan enten øge eller mindske transkriptionen af specifikke gener og dermed påvirke mængden af mRNA, der dannes. Den translationale regulering involverer også regulering af RNA-molekyler og ribosomer, der er ansvarlige for translasjonen af mRNA til proteiner. Ved hjælp af specifikke signalveje kan cellen kontrollere translasjonen og bestemme, om et givet mRNA-molekyle skal translateres eller ej.

Regulatoriske elementer i proteinsyntesen

Der er flere typer af regulatoriske elementer, der er involveret i reguleringen af proteinsyntesen. Disse omfatter:

 • Promotorer: DNA-sekvenser i nærheden af genet, der binder transkriptionsfaktorer og regulerer transkriptionen.
 • Transskriptionsfaktorer: Proteiner, der binder til specifikke DNA-sekvenser og påvirker transkriptionen af gener.
 • RNA-binding proteiner: Proteiner, der binder til mRNA-molekyler og påvirker deres stabilitet og translasjonseffektivitet.
 • MikroRNA (miRNA): Korte ikke-kodende RNA-molekyler, der binder til mRNA-molekyler og hæmmer deres translasjon.
 • Translationelle faktorer: Proteiner, der interagerer med ribosomer og mRNA-molekyler for at lette translasjonen af mRNA til proteiner.

Disse regulatoriske elementer arbejder sammen for at skabe en finjusteret kontrol af proteinsyntesen. Reguleringen af proteinsyntesen er afgørende for at opretholde cellehomeostase og muliggøre specifikke respons på forskellige stimuli og betingelser.

Reguleringsmekanismer Beskrivelse
Transkriptionel regulering Regulering af mRNA-produktionen ved kontrol af genekspression og transkription af gener.
Translational regulering Regulering af translasjonen af mRNA til proteiner ved kontrol af ribosomernes aktivitet og translasjonseffektivitet.
RNA-binding proteiner Proteiner, der binder til mRNA-molekyler og påvirker deres stabilitet og translasjonseffektivitet.
MikroRNA (miRNA) Korte ikke-kodende RNA-molekyler, der binder til mRNA-molekyler og hæmmer deres translasjon.

Betydningen af proteinsyntese i cellen.

Proteinsyntese spiller en afgørende rolle for cellens overlevelse og funktion. Denne komplekse biologiske proces er ansvarlig for dannelse af proteiner, som er essentielle for alle cellulære funktioner og strukturer. Uden proteinsyntese ville cellerne ikke være i stand til at producere de nødvendige proteiner til at udføre deres specifikke opgaver.

Proteiner er involveret i en bred vifte af cellulære processer, herunder enzymkatalyse, cellesignalering, transport af molekyler og strukturel support. De spiller også en afgørende rolle i immunsystemet som antistoffer og i muskelbevægelse som kontraktilt protein.

Fejl eller mangler i proteinsyntesen kan have alvorlige konsekvenser for organismen. Mutationer eller ændringer i genetisk materiale kan påvirke den korrekte dannelse af proteiner, hvilket kan føre til genetiske sygdomme og lidelser. En fejl i proteinsyntesen kan også resultere i at cellen producerer unormale eller ikke-funktionelle proteiner, hvilket kan påvirke organfunktionen og føre til sygdomme som kræft.

Derudover er proteinsyntesen også vigtig for cellecyklussen, vækst og udvikling af organismen. Under celledelingen er det afgørende for cellen at kunne duplikere og dele sit DNA-kode og proteiner korrekt for at danne to funktionelle datterceller.

Alt i alt er betydningen af proteinsyntese i cellen umådelig. Uden denne proces ville cellerne ikke være i stand til at udføre deres specifikke funktioner, og organismen som helhed ville ikke være i stand til at leve og opretholde sig selv.

Effekten af manglende proteinsyntese i cellen Effekten af normal proteinsyntese i cellen
Reduceret proteinsyntese kan føre til cellesvækkelse og nedsat funktion Normal proteinsyntese opretholder cellefunktionen og understøtter vækst og udvikling
Manglende dannelse af specifikke proteiner kan forstyrre cellulære processer og funktioner Den korrekte dannelse af proteiner sikrer normal funktion af cellulære processer
Ændringer i genetisk materiale kan føre til genetiske sygdomme og genetiske lidelser Korrekt proteinsyntese bidrager til sundhed og velvære

Konklusion

Proteinsyntesen er en kompleks biologisk proces, der spiller en afgørende rolle i dannelse af proteiner i cellen. Gennem translasjon, hvor ribosomer, mRNA og tRNA-molekyler arbejder sammen, oversættes den genetiske kode til dannelsen af polypeptidkæder. Den genetiske kode bestemmer præcist, hvilke aminosyrer der skal være til stede i kæden for at danne et funktionsaktivt protein.

Ribosomer er essentielle i denne proces, da de fungerer som maskiner til at binde mRNA og tRNA-molekyler sammen og opbygge polypeptidkæderne. mRNA kopieres fra DNA og bruger tRNA-molekyler til at levere de korrekte aminosyrer til translational processen.

Samlet set viser studiet af proteinsyntesen, hvor kompleks og nøjagtig denne biologiske syntese er. En fejl eller uoverensstemmelse i nogen af trinnene kan have betydelige konsekvenser for cellens funktion og organismens helbred. Forståelsen af proteinsyntesen er afgørende for videre forskning inden for biologi og medicin, da det kan lede til udviklingen af nye behandlinger og interventioner.

Ved at forstå og værdsætte proteinsyntesen kan vi skinne lys på nogle af de mest fundamentale processer i livet selv. Det er en ekstraordinær mekanisme naturen har skabt til at danne proteiner og understøtte livets mangfoldighed og kompleksitet.

FAQ

Hvad er proteinsyntese?

Proteinsyntese er en biologisk syntese, der sker i cellen og involverer dannelsen af proteiner. Det er en kompleks proces, hvor forskellige molekyler som mRNA og tRNA arbejder sammen med ribosomer for at oversætte den genetiske information i DNA til aminosyrer og danne polypeptidkæder.

Hvad er trinnene i proteinsyntesen?

Trinnene i proteinsyntesen omfatter transkription af DNA til mRNA, oversættelse af mRNA ved translasjon, dannelse af polypeptidkæder og regulering af proteinsyntesen. Disse trin er afgørende for at danne proteiner korrekt i cellen.

Hvad er translasjon, og hvordan fungerer det i proteinsyntesen?

Translasjon er den proces, hvor ribosomerne binder til mRNA-molekylet og aminosyrer bliver ført sammen for at danne en polypeptidkæde. Under translasjon læser tRNA-molekyler den genetiske kode på mRNA og bringer de rette aminosyrer til ribosomerne. Denne proces er afgørende for at danne proteiner i cellen.

Hvad er ribosomer, og hvad er deres rolle i proteinsyntesen?

Ribosomer er komplekse molekyler, der fungerer som arbejdsstationer for proteinsyntesen. De binder til mRNA og tRNA-molekyler og aktiverer translasjonen af den genetiske kode til aminosyrer. Ribosomerne opretholder også den korrekte afstand mellem aminosyrerne og muliggør dannelsen af polypeptidkæder.

Hvad er mRNA og tRNA, og hvordan påvirker de proteinsyntesen?

mRNA er en kopi af genetisk information fra DNA-molekylet. Det bruges som en skabelon til translasjon og guider dannelse af proteiner. tRNA-molekyler er ansvarlige for at bringe de korrekte aminosyrer til ribosomerne under translasjonen. Både mRNA og tRNA er afgørende for at oversætte den genetiske kode i aminosyrer og danne proteiner.

Hvad er den genetiske kode, og hvordan påvirker den proteinsyntesen?

Den genetiske kode er en sekvens af bases i DNA og RNA, der bestemmer rækkefølgen af aminosyrer i polypeptidkæden. Den genetiske kode dikterer, hvilke aminosyrer der skal bruges til at danne proteiner, og er afgørende for at opretholde proteinstrukturen og funktionen.

Hvordan dannes polypeptidkæder under proteinsyntesen?

Polypeptidkæder dannes ved translasjon, hvor aminosyrer forbindes sammen i den korrekte rækkefølge. Ribosomerne binder tRNA-molekyler og matcher deres aminosyrer med den genetiske kode på mRNA. Sammenkoblingen af aminosyrer sker ved peptidbindinger, hvilket resulterer i dannelsen af en polypeptidkæde.

Hvordan reguleres proteinsyntesen i cellen?

Proteinsyntesen reguleres på forskellige niveauer i cellen. Dette kan omfatte genetisk kontrol, hvor visse gener aktiveres eller inaktiveres for at styre produktionen af specifikke proteiner. Desuden kan eksterne signaler og miljømæssige faktorer påvirke proteinsyntesen i cellen.

Hvorfor er proteinsyntesen vigtig for cellen?

Proteinsyntese er afgørende for cellen, da proteiner er involveret i mange processer, såsom regulering af gener, transport af små molekyler og struktur af celler og væv. Uden proteinsyntese ville cellen ikke være i stand til at opretholde sine vitale funktioner og overleve.