Arla gør skolemælk sjovere

 

Arla vil vende op på nedgangen af skolemælk med nytænkende kampagne. Arla har sammen med Aalborg Zoo og biolog Anders Kofoed udviklet kampagnen ”lær om dyr”, der skal få flere børn til at drikke skolemælk.

Kampagnen ”lær om dyr” har til formål at vække børnenes interesse for dyr og dermed sammenkoble læring og samarbejde mellem børnene i indskolingen. Arla ønsker at dette skal ende ud med at flere børn til vælger skolemælk https://www.edutainmenthuset.dk/laer-om-dyr/.

En undersøgelse lavet af mejeriforeningen viser at elever dertil vælger skolemælk er faldet med 5 % fra årene 2015-2018. Undersøgelsen understreger at det typiske billede er, at der er 17% af en skoles elever, som får skolemælk. I undersøgelsen konkluderes det, at flere sætter spørgsmålstegn ved sundheden bag det. Og dette er Arla enige i, de mener at flere er blevet forskrækket af mælk og at dette er en debat sundhedsstyrelsen skal tage op.

http://woview.infomedia.dk/?url=https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/faerre-oestjyske-boern-drikker-skolemaelk&OpointData=c309022d953943a624f6cf3284495104JmlkX3NpdGU9MTc5MTImaWRfYXJ0aWNsZT0yNTk0MzgmaWRfdXNlcj0yODQwJmlkX2FwcGxpY2F0aW9uPTEwMDAzNTkmbGFuZz1lbg==.

Data fra Danmarks statistik viser at indtaget af mælk pr. husordning er faldet med 3 %. Mælk indeholder vigtige vitaminer, som børn har nødvendigt de første år i deres liv og derfor vil Arla få flere børn til at drikke mælk https://altomkost.dk/raad-og-anbefalinger/saerlige-grupper/spaed-og-smaaboern/maelk/.

Kilde: Danmarks statistik

Det skal være sjovt at gå i skole og sjovt at drikke mælk! Derfor kan børnene hver dag modtage et klistermærke på låget af deres skolemælk af de helt fantastiske dyr – med tilhørende fun fact. For at skabe en fælles fornemmelse for alle elever, også dem der ikke har til valgt skolemælk, får hver klasse et dyremiljø hvor de kan sætte klistermærkerne. Dyremiljøet indeholder 4 dyrerige områder Amazonas, Savannen, Arktis og gården.